Monday, 18 January 2016

KATA PENGANTAR

 ARBAK OTHMAN

            i


Keindahan wujud pada kadar yang tinggi dalam seni.  Keindahan dapat dianggap sebagai kualiti karya masyarakat. Sebagai komponen estetika, keindahan selalunya mengawal rasa yang dikaitkan dengan idea, dan dalam karya dipanggil ‘idea estetik’.  Idea estetik pula tidak lain adalah pernyataan imaginasi bagi mengimbasi fikiran yang dirasakan cukup untuk menimbulkan keunggulan seni karya sebagai berkuasa dan tidak bersifat menentukan secara konsepsi sahaja. Orientasi pengalaman dalamn seni karya, seperti puisi, lazimnya dikaitkan dengan  sifat dan pekerjaan minda manusia termasuk legasi idealisme pencerahan. Idealisme pencerahan ini lebih ketara orientasinya dalam puisi-puisi ketuhanan, atau keyakinan agama, seperti keyakinan terhadap kewujudan kuasa Ilahi yang paling unggul, yakni tidak ada lagi kuasa lain di atasnya. Keyakinan ini jelas tergambar dalam ujaran yang berikut daripada sajak Masuk Ke Dalam Awan:

apakah yang kaucari
berlegar di matahari
lalu kembali ke bumi
terus terpahat matamu jauh ke akar sunyi
kaurenung kewujudan ini
(paksi dari segala pertanyaan batinimu)
tentang catatan rahasia - makna kepada ada
engkau yang tiada menjadi ada
Dia yang tiada tetap ada - sentiasa ada

Ujaran baris akhir Dia yang tiada tetap ada - sentiasa ada mengandungi maksud kewujudan Tuhan yang tidak didahului oleh “tiada”.

Puisi yang berkesan dan bermutu ialah puisi yang mempunyai “rasa” di jiwa pembaca. Perasaan manusia akan selesa apabila ia membentuk sentimen sendiri sebagai standard keindahan. Rasa dan penyempurnaan keindahan dapat dinilai berdasarkan imaginasi yang membayangkan maksud dalam imej terhadap pemahaman yang membenarkan pembaca untuk membuat konsepsi dan alasan yang menimbulkan kesedaran bebas daripada ketetapan semula jadi (Kant).  Dalam ketetapan ini, Rosmiaty Shaari (seterusnya Rosmiaty) didapati berhasil mencipta semangat (ruh) estetik yang penting untuk menghidupkan minda. Kuasa minda inilah menghidupkan ruh pada kandungan.  Beliau didapati berhasil menghidupkan kuasa ini yang menjadi kebolehannya untuk mengemukakan idea estetik, iaitu persembahan imaginasi yang menyegerakan fikiran. Idea estetik ini tergambar dalam sajaknya berjudul Pasrah melalui ujaran yang berikut:  

kecuali Engkau yang membaca -
qalbu itu ladang tanaman
tempat bercucuk tanam
kembang bunga abadi
merecup wangi kasturi
ini perjanjian sejak pertama
sejak titik belum bergerak
sejak terpisah menjadi jarak
berombak dalam jalur berombak
tak berubah
tetap berserak perak ...

(kulihat awan melaju
 meninggalkan gerbang prasasti
membangun kota nurani) ...

Idea estetik yang tertitip pada maksud bahagian ujaran yang bercetak miring dalam sajak di atas dapat berfungsi menjadi teman idea rasional pada ujaran kutipan kulihat awan melaju/meninggalkan gerbang prasasti/membangun kota nurani.

Idea rasional ialah konsep yang intuisi (pernyataan imaginasi) memadai untuk imaginasi bertindak sebagai kuasa kognitif yang berkuasa cukup kuat apabila ia mencipta sifat-sifat daripada bahan yang disediakan oleh alam semula jadi (seperti ladang tanaman, bunga dan wangian kasturi). Objek alam semula jadi ini digunakan oleh penyair untuk menstrukur semula pengalaman melalui idea yang tidak lain berfungsi sebagai persembahan imaginasi. 

Penyair berhasrat memberikan ekspresi yang wajar kepada idea rasional tentang kewujudan yang tidak dapat dilihat, alam pengampunan dan belas kasihan, alam neraka, keabadian, penciptaan, kepasrahan, atau hal-hal yang telah sebati dalam pengalaman seperti kematian, dan juga cinta, keluarbiasaan dan sebagainya.  Kuasa kewujudan inilah yang dinamakan bakat (tentang imaginasi). Apabila bakat disediakan dengan persembahan imaginasi yang diperluas secara estetik, imaginasi akan bersifat kreatif, lalu menyediakan kuasa idea intelektual (seperti alasan)  bagi menyegerakan persembahan (pernyataan ekspresi). Rosmiaty didapati berhasil untuk menunjukkan idea rasional yang dimaksudkan itu dalam ujaran yang berikut dalam sajak Jihad Badani:

Allahurabbi...
titis bening di subuh hening
rebah ke pangkal rahim
menancap bulan sakral

kekasih 
di dadaku
ada darah memerintah
setiap anggota menggelepar
mabuk melihat merah
jihad perang
nafsu nafsi

Kerasionalan jelas tercapai melalui tafsiran bahagian ujaran yang bercetak miring dalam stanza kedua sajak di atas, apabila darah yang memerintah ‘mabuk’ melihat merah jihad perang nafsu nafsi.

Idea estetik yang dianggap “penyampaian imaginasi” tentang kebenaran yang tidak dipalsukan menyebabkan pembaca dapat menambah fikiran kepada konsep dengan perasaannya mempercepat kuasa kognitif dan menyambungkannya dengan bahasa yang mengandungi semangat (ruh). Kuasa mental penyair yang membentuk kebijaksanaan dapat berfungsi sebagai imaginasi dan pemahaman.  Akan tetapi apabila tujuannya estetik, imaginasi akan bebas, dengan kepandaian luar biasa membenarkan pencarian idea untuk sesuatu konsep, di samping memberi jalan kepada cara mengekspresi idea tersebut bagi membolehkan pembaca berkomunikasi dengan karya. Bakat inilah yang dipanggil semangat. Supaya ekspresi itu terkandung dalam bahasa untuk tujuan pemahaman, peranan imaginasi adalah untuk menyatukannya dalam konsep yang setiap keterangannya asli, di samping menyampaikan rumus baru, berdasarkan tafsiran, untuk membuat kesimpulan yang berlunas. Bahasa ujaran yang berikut dalam sajak Alhamdulillah jelas membawakan kesimpulan yang asli, yakni tidak palsu:

alhamdulillah
seri pagi kembang mentari
telah kauterbangkan sayap si api-api
ke puncak paling tinggi 
jangan kauturunkan lagi ke dalam mimpi
seperti iblis mengusap alpa 
mengintai dari sebiji mata
mencari sisi terbuka di gua nestapa

Peranan “iblis” yang sentiasa membuatkan manusia menjadi lupa akan tanggungjawab Ilahi bukan suatu khayalan, tetapi suatu imaginasi yang benar apabila kerjanya tidak lain adalah untuk mencari sisi terbuka di gua nestapa.

Pada pandangan Coleridge, seni tidak hidup untuk menyalin alam semula jadi tetapi memahami asasnya dan menentukan pola kesatuannya melalui intuisi.  Bagi Kant pula, petunjuk kepada intuisi kesatuan ialah pengetahuan tentang keindahan. Keindahan didefinisi oleh Coleridge sebagai “kesegalaan dalam kesatuan”. Sekaitan dengan itu, keindahan juga hidup harmonis dalam komposisi atau genre puisi. Konsep harmonis yang dikaitkan itu adalah antara alam semula jadi dan minda manusia. Kesan daripada penilaian untuk menentukan konsep keindahan dalam karya turut mewakili suatu “keseluruhan” yang tercorak dalam kesatuan yang dipersetujui secara semula jadi, iaitu sebagaimana yang terkonsepsi dalam ucapan “ ini nurani paling putih” dalam ujaran yang berikut dalam sajak Kudup Kecil 2:

ke dalam giziMu, ya Rabb
jalur yang memanjang
gerak yang terbentang
ini nurani paling putih
di atas titian takdir

Tafsiran ujaran [ini nurani paling putih] benar-benar mencadangkan “kecerahan daripada keseluruhan” mesej puisi tersebut.

Keindahan selalunya merupakan suatu unsur perdamaian dengan pandangan yang tidak membuat tuduhan tetapi menyediakan kebenaran yang sering dijinakkan oleh bahasa, atau kiasan sebagai pengimbang perdamaian yang terkesan daripada prinsip kehidupan-bebas yang berkonflik.  Rosmiaty mempunyai kebolehan untuk melafazkan konsep keindahan sebagai unsur perdamaian dalam ujaran yang berikut dalam sajak Khabar Kepada Kawan:

dan kita manusia
hanyalah segulung cinta serupa gelombang rasa
seharusnya kita jatuh
ke dalam gelombang Dia
antara pohon-pohon, antara batu-batu
langit, bumi, laut, beburung, angin

Dalam sajak ini jiwa pembaca diperlembut, meski tempat jatuhnya adalah “gelombang”. Kata seperti pohon, batu, laut dan angin menempiasi konsep “konflik” atau “ujian” dalam kehidupan yang bebas.

Puisi merupakan penggunaan bahasa ke atas keghairahan, khayalan dan imaginasi. Rosmiaty berjaya mengekalkan dan mengubahsuai imej, fikiran dan emosi mindanya dengan menolak konsep imaginasi khayalan dan keghairahan. Beliau membawa seluruh ruh manusia ke dalam aktiviti, mengikut kewajaran dan maruah secara relatif. Dia meleburkan tona dan semangat kesatuan melalui kuasa kata dan kuasa magis, sesuai dengan imaginasi di dalamnya.  Semasa mengadun dan mengharmonikan sifat-sifat semula jadi kejadian, penyair membentuk penghargaan terhadap konsep simpati bagi yang kehidupannya difitrahkan dengan nasib daun syajar, iaitu sebagaimana yang terungkap dalam sebahagian ujaran daripada sajak Catatan Sehelai Daun 1

dan seperti sepohon syajar
entah esok atau lusa
daunmu akan gugur
hijau atau kuning
tetap akan gugur
- maka
kembalilah kamu
ke asalmu
sekepal tanah ...


Berdasarkan konsep seni sebagai puisi, ciptaan karya menjadi puitik dalam gaya tersendiri yang memelihara karya oleh sifat-sifat puisi yang bertugas mencari kebenaran.  Kebenaran yang terungkap dalam karya memang tidak boleh dibuktikan. Apa yang seni cari tidak juga dapat diganti atau diperoleh, kerana pencarian seni merupakan suatu limpahan berkat atau anugerah.  Bakat ini ketara dalam kebanyakan sajak Rosmiaty.

Semua ciptaan merupakan lukisan seperti tentang “air daripada mata air”. Dalam seni, permulaan sudah mempunyai akhiran yang tersembunyi di dalamnya. Seni yang menjelajahi pengalaman perseptual selalunya berkembang menjadi kebiasaan yang lebih halus yang dinamakan “pengalaman rohaniah”. Peluasan idea dan fikiran yang dibayangkan dalam puisi selalunya menghasilkan “idea kebijaksanaan” bagi membolehkan keluarbiasaan mencipta nilai-nilai umum, seperti suatu samudera kebenaran, suatu pengetahuan yang digunakan untuk menikmati semula sifat-sifat umum hakikat Ilahi.  Dalam sajak berjudul Surat Dari Langit terungkap konsep samudera kebenaran secara imaginatif:

tak siapa sedar dia datang
dalam terang atau zulmat
dalam senyap atau gamat
bagai gelombang
bergerak dalam diam
berdetak dalam kiam

Daripada ungkapan di atas, bahasa dapat mengekalkan pengertian oleh keindahan susunannya. Dalam pengucapan maksud, bahasa berguna sebagai sistem hubungan objektif, iaitu idea yang dikuasai daripada bahasa yang bersifat operatif.  Bahasa operatif sering membuatkan idea berada di belah bahasa yang lain.  Lambang diam dan kiam dalam ujaran di atas membawa makna-makna kewujudan dan hakikat Ilahi yang dalam pada aras meditasi.

ii

Kesusasteraan dapat dianggap sebagai “ciptaan seni yang justifikasinya ialah keseronokan estetik-seni yang timbul dalam diri pembaca”. “Struktur” merupakan konsep yang meliputi kedua-dua kandungan dan bentuk yang disusun untuk tujuan estetik.  Secara intelektual, sajak-sajak Rosmiaty dapat difahami melalui “pengetahuan yang tidak diucapkan” terhadap kesan keseluruhan yang ditanggap, iaitu yang merupakan sumber kepada kesatuan objek puisi. Struktur puisi boleh juga dibezakan berdasarkan dua gaya dari segi “bahasa figuratif” dan “hiasan” yang melembutkan persepsi terhadap kandungan, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan pengajarannya bagi dijadikan panduan kepada pembaca atau masyarakat secara umum. Rosmiaty berhasil membuktikan paradigma pencerahan dalam rujukan kepada kombinasi beberapa bahan puisinya: temanya, rentak suku katanya dan fungsi bahasa figuratif dan kosa kata khusus.      
                   
Salah satu kandungan puisi Rosmiaty ialah konvensi mujarad yang berkisar pada nilai ketuhanan dan kuasa Tuhan. Kandungan yang mendamaikan tanggapan membuatkan pembaca dapat dengan mudah bergerak balas dalam keadaan yang sesuai dengan beberapa banyak konvensi, terutama yang berkaitan dengan tuntutan agama dan pengajaran daripada ajaran agama Islam dalam masyarakat Melayu khususnya, iaitu masyarakat yang menganggap agama sebagai rujukan tertinggi untuk semua pola tingkah laku dan nilai-nilai yang mendukungnya.  Struktur yang padan dengan makna-makna ucapan membolehkan pembaca menikmati kesan puitik melalui eksploitasi struktur kognitif dan proses yang terlibat dengan keperluan untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan tenteram, selari dengan tujuan penyesuaian masyarakat terhadap persekitaran fizikal dan sosialnya. Konvensi jenis ini didapati relevan kepada sistem sebagai “kegunaan tertinggi”.

Sesuai dengan tujuan gerak balas kesusasteraan, puisi Rosmiaty berhasil menggambarkan sistem kognitif yang disumbangkan oleh pemilihan kosa kata bagi dijadikan “contoh yang baik” melalui kategori yang mendamaikan, bukannya yang bersifat kontrastif dan berkonflik. Bagi menghasilkan sajak yang mengandungi banyak unsur pengajaran dan panduan hidup yang lebih murni dan berdisiplin, penyair menggunakan kemampuan positif untuk mengendalikan ketidaktentuan, misteri, keraguan, dalam laluan tanpa sebarang unsur yang menggangu dan menyakitkan.

Puisi metafizikal dilihat paling baik untuk mengendalikan masalah ontologi “tentang banyak dan satu waktu, ruang dan keabadian”. Puisi jenis ini menampakkan keabadian lutsinar melalui dunia yang dapat dilihat, biasanya dengan bantuan peralatan metonimik.  Misalnya, pasir merupakan unsur metonimik untuk padang pasir yang “tidak bersempadan”. Peringkat pertama peralatan seni ialah “keagungan” yang ditanggap untuk menimbulkan “minda yang dalam”.  Dalam puisi ketuhanan, pengalaman mistik merujuk kepada sifat-sifat Tuhan atau ragam kewujudan. Dalam puisi seperti ini terdapat rasa ingin tahu tentang kewujudan, sifat-sifat kewujudan yang terkadang begitu abstrak dari pandangan mata, walaupun ia jelas kelihatan oleh mata hati dan minda yang dalam.  Terdapat beberapa buah sajak jenis ini dalam kumpulan Daun Nan Bercinta, seperti Pasrah, Jihad Badani, Alhamdulillah, Ratib Daun dan Surat Dari Langit.  Penglihatan hati dan minda yang dalam membuatkan sajak-sajak tersebut mencetuskan kesedaran yang harus dibaca dari segi kehadiran beberapa sikap yang berbeza terhadap kesan puitik.  Untuk memahami ini, pengetahuan tambahan diperlukan tentang struktur dan kesan mesej puisi, supaya gangguan yang merosakkan dapat dikurangi, atau diminimumkan.  Semua pengetahuan akan sampai kepada pembaca sebagai prisma kendiri yang berubah atau mungkin juga yang menyimpang. Cara untuk meneutralisasikan kesan yang berubah/menyimpang itu ialah dengan melihat jenis penyimpangan yang tertentu yang melaluinya kesedaran individu dapat mengenal dan menanggap realiti kehidupan hari ini.  Satu daripada kesan-kesan yang terasa ialah keadaan kesedaran yang berubah, iaitu keadaan mental yang dibentuk oleh golongan muda-mudi supaya “kesedaran biasa” terlepas pada beberapa jarak. Sesetengah sajak memberikan kesedaran yang dipertingkatkan tentang hubungan kendiri ini terhadap ruang persekitaran (orientasi puisi). Kesedaran yang dipertingkatkan ini menyahut kesedaran yang berubah tanpa mengurangi pengaruh kesedaran biasa (budaya) yang terbentuk pada zaman lampau sebagai kandungan tradisi yang selalunya diberikan pencerahan tambahan, bukannya kemalapan untuk membentuk kesedaran baru yang terlepas daripada kesedaran biasa yang sedia terkongsi itu.  Kesedaran ini terkesan dalam sajak Dari Sekepal Tanah, Membaca Riwayat 2, Dari Rekahan Bulan dan Muhasabah.

iii

Berdasarkan pemerhatian yang lebih halus, terkesan beberapa buah sajak yang ditempiasi oleh nilai mistik, walaupun sajak-sajak itu tidak tergolong kepada sajak mistik. Penyair romantis seperti Rosmiaty biasanya menggunakan imaginasi dan susunan di luar kefahaman biasa manusia yang tidak mempunyai laluan kepada pengertian manusia tetapi dapat diterangkan oleh alam untuk mencapai pengertian yang benar daripada kegunaan akal manusia yang suci dan bercahaya. Imaginasi kreatif sangat rapat hubungannya dengan wawasan yang tidak dapat dilihat susunannya di balik benda-benda yang dapat dilihat. Penyair romantis seperti Rosmiaty mengundang realiti yang tidak terbatas itu untuk mencari kesatuan “keabadian”, atau integriti dengan alam semula jadi di sekelilingnya.

Orientasi yang bermaksud “kebolehan untuk menempatkan seseorang dalam persekitarannya dengan rujukan kepada masa dan tempat” digunakan oleh penyair untuk menampakkan kesedaran yang “dipertingkatkan” kesesuaiannya melalui ekspresi dalam konteks yang berbeza. Dalam banyak keadaan, metafora struktur [penenggelaman dalam abstraksi]  digunakan dalam puisi dengan bayangan mistik untuk membangkitkan perasaan yang kuat terhadap keakraban dengan “Infiniti” dan “Keabadian”. Pembezaan antara memberi tahu dan menunjukkan dapat mengubah keadaan kesedaran yang merupakan “pengalaman puncak” melalui susunan kata yang terpilih dan relevan.  Pada titik ini,  Rosmiaty sempat mencetuskan perbezaan yang jelas antara persepsi kualiti dalam teks puisi, dan sesetengah interpretasinya dalam tradisi psikoanalitik. Contoh yang berikut daripada sajak Sekuntum Bunga Redha membayangkan sentuhan kesedaran mistik yang dimaksudkan tadi itu:

kupujuk nurani biar diam
kularutkan mimpi setelah salam
ya Tuhan
perahu tiada lagi 
pendayung patah sendiri
albatros singgah hanya untuk pergi

ooo...
kata kalam
akar tumbuh akar melilit
titian terbelit 
nurani merintih sakit...

kata mahmudah
nah…
sekuntum bunga
sematkan redha Ilahi
di dadamu

Kata-kata yang membentuk diksi yang bercetak miring itu memerlukan ilmu tauhid tambahan untuk ditafsir dan digali kemungkinan mujaradnya pada aras mistik, iaitu nilai ketauhidan yang memberikan “sirah” kepada kehidupan insan.

Imajan “samudera” ialah istilah yang sering dianggap imaginasi yang menyimpulkan konsep kelahiran, cinta dan kematian. Imajan samudera sering terdapat dalam puisi mistik atau puisi ketuhanan. Cara imajan samudera diperkenalkan dalam puisi Rosmiaty ialah melalui beberapa corak visual stabil yang dibezakan, dengan kesamaan visual kepada peristiwa tertentu dirumuskan dengan menyahkan proses pembezaan yang “menggantung banyak jenis sempadan dan perbezaan; dan  pada batas yang ekstrim ia boleh memindahkan sempadan kewujudan makhluk, lalu mengeluarkan rasa samudera mistik”. Terdapat satu sahaja contoh kewujudan yang mengeluarkan rasa samudera mistik yang nipis, iaitu konsep yang terfaham daripada ujaran yang berikut dalam sajak Merawat Nurani:

zikir bertitir
memercik dari bibir
cahaya berpendar
di sela-sela suara berbisik - ghaib
bahu kiri - panas terasa
api merasuk
pedih menusuk
qalbu menjadi abu – terbang dari mataku
 
namun
jari-jemarimu
pancaran kilat
menyambar aurat!

Secara intuisi, petikan tersebut bersandar pada kutub meditatif, atau beberapa keadaan kesedaran yang telah berubah.  Kutub meditatif sering terlakar dalam puisi yang menyolok mata (yang nyata kelihatan) dengan menunjukkan perkaitan dengan keadaan kesedaran yang berubah.

Puisi meditasi berupa sejenis genre yang mempunyai kelainan gaya, mentaati rumus intuisi, dengan kesedaran tinggi terhadap kuasa Tuhan. Imaginasi senantiasa mengenang atau mengingati benda-benda yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi boleh dirasa begitu kuat di hati dan mata minda. Antara abstraksi yang tertanggap dalam bentuk kefahaman termasuklah kesedaran terhadap kewujudan diri, keagungan cahaya dan abstraksi pengalaman yang luar biasa tetapi menangkap jiwa dan kesedaran halus sebagai kualiti semangat yang dalam.  Setelah dicari-cari, sajak Tanpa Sempadan yang berikut menggambarkan kesedaran tersebut setidak-tidaknya:

cinta itu buah qalbu
kadang ia tetap
kadang ia terapung
serupa gelembung

duduk di dalamnya
melihat dari sebalik dinding tipis
cinta munajat merata-rata
di langit - memendar
di pohon - menjalar
di angin - menderu
di air - mengalir
di tanah tanih - membau
di atas kata kun fayakunMu
cinta bergetar bergelar lingkaran
sinar pun tembus melepasi sempadan..

Dalam sajak tersebut terdapat imaginasi tentang cahaya ketauhidan yang membuatkan pembaca terasa begitu tersentuh di jiwa dan mata minda.

            iv

Melalui bahasa yang puitis, Rosmiaty berhasil mengolah alam fikiran yang berkesan dan mengeluarkan saujana lautan kesedaran yang meningkatkan kualiti hidup yang berasaskan doa yang membentuk sikap alam remaja. Aspek kesedaran yang terungkap dalam sebahagian sajak Dari Jantung Sirah yang berikut ini membawa unsur pengajaran bahawa untuk memenangi kehidupan, doa dan peralatan adalah aspek yang perlu ada bagi menangani masalah kehidupan yang tidak terlepas daripada hubungan manusia dengan Tuhan yang mengantarainya dengan “rahmat”:

pabila kutumbangkan pohon-pohon liar
yang tumbuh di belantara terbiar
tanganku hanyalah sebilah pisau
yang mencantas --
dari doa kilauan mata belati
yang kaurahmati

Hubungan manusia yang akrab dengan Tuhan diperlihatkan oleh penyair sebagai asas untuk mengenangi dan mengingati asal usul manusia yang sealiran dengan hukum alam, iaitu sebagaimana yang terungkap dalam puisi Catatan Sehelai Daun 1 yang berikut ini:

Dan seperti sepohon syajar
entah esok atau lusa
daunmu akan gugur
hijau atau kuning
tetap akan gugur
-maka
kembalilah kamu
ke asalmu
sekepal tanah...

Hukum alam mematuhi perintah Ilahi supaya perubahan dan pergerakan yang berlaku di muka bumi tidak tergelincir, malahan sangat akur dengan hakikat kejadian yang dilunaskan oleh peraturan Tuhan, iaitu suatu peraturan yang mengikut adab kejadian.  Demikian pulalah keadaan manusia yang hidup di muka bumi ini harus jugalah mengikut adab kejadian, iaitu sebagaimana yang terungkap maksud adab tersebut dalam ujaran yang berikut dalam puisi Catatan Sehelai Dauns 2:

pada rahmat-Mu
kalaulah dingin bayu
di geseran buluh yang selalu sayu
dalam seruling doa yang selalu menderu
hembuslah daunku
biar hijau selalu
di taman qalbu ...

Konsep adab diperluas dari peraturan alam kepada peraturan hidup manusia yang diredhai Tuhan di muka bumi ini.  Dalam ujaran yang berikut ini daripada puisi Doa Daun Syajar pengertian adab ditingkatkan pada lapisan estetika yang tinggi, iaitu kelembutan sikap diperkenalkan oleh penyair sebagai sifat yang perlu manusia tunjukkan apabila memohon sebarang permintaan (doa) daripada Tuhan:

wahai Rabb ...
jika kami ditakdirkan hidup bertongkatkan paruh
tongkatkan kami ilmu makrifat
satukan kami azan muafakat
sendikan kami tiang syafaat
kukuhkan kami pasakan iman
lindungi kami dari palingan

wahai Rabb ...
andai kami Kauperintahkan pulang
pulangkan kami di jalan nan tenang
sayapkan kami dengan nur iman
selimuti kami lembut syafaat
kasihi kami dengan rahmat


Seni karya yang indah ialah seni yang melakukan pemurnian pada sikap yang dibentuk dalam kandungan puisi. Idea yang diangkat pada ujaran yang pertama di atas didapati memugar penerimaan manusia yang redha pada ketentuan Ilahi tetapi seandainya kehidupan yang ditakdirkan bertongkatkan paruh, iaitu bahagian burung yang mematuk, sebaiknya biarlah patukan itu dilimpahi oleh ilmu makrifat, azan muafakat, tiang syafaat dan pasakan iman, bukan yang sebaliknya, iaitu palingan yang merugikan, atau yang menghancurkan. Limpahan Ilahi yang dipohon itu dianggap oleh penyair sebagai pakaian cahaya hidup yang terang benderang. Rosmiaty memandang sikap mulia yang bersifat tawaduk ini diangkat untuk dijadikan tunjang rujukan atau rukun tingkah laku sosial dan budaya yang kaya dengan nilai murni Islam, dengan penyempurnaan bahawa, jika kematian itu ditakdirkan, “taksirkanlah kami yang diperintah oleh Tuhan itu berakhir dengan sayap diterangi nur iman dan anugerah syafaat yang bersalutkan rahmat”. Permintaan seperti ini sama dengan yang disebutkan oleh Mohd Affandi Hassan sebagai wadah pengucapan kerohanian dan media ilmu, atau suatu manifestasi budaya bangsa Melayu yang berlandaskan ajaran Islam, bukannya khayalan yang membentuk estetik palsu dalam kandungan puisi Rosmiyati dalam kumpulan Daun Nan Bercinta ini.

v
               
Saya berasa bangga dengan puisi-puisi Rosmiaty yang berusaha untuk memperaga nilai-nilai kehidupan yang mendukung nilai-nilai ajaran Islam. Beliau berusaha untuk mengamalkan “pendekatan estetik intelektual” yang dikemukakan oleh Mohd. Affandi Hassan yang mahukan supaya karya sastera kita, seperti puisi, berupaya menilai kemajuan seni secara horizontal dan yang memenuhi fungsi intelek dan estetik manusia baru secara vertikal. Fungsi intelek dan estetik Melayu ini tergambar dengan cukup memikat dalam puisi berjudul Diam:

duduk memikirkan
apa sebenarnya
erti cinta dan kasih sayang
yang kian dipisahkan oleh jarak
engkau di sana dan aku di sini
meski kita tidak saling membenci
tak terbersit percik bara
apatah lagi nyala dendam
kerana kita belajar
ilmu dari hukum alam
bahawa keperitan itu mendewasakan
dan kita menjadi lebih perkasa
menguasai dan dikuasai
harfiah insani
supaya kita lebih memahami
yang pahit itu mengubati
yang sakit itu menumbuhkan sahsiah diri

Isi, nilai adab dan moral ketuhanan, serta akhlak Islami diperlihatkan oleh Rosmiaty sebagai suatu keistimewaan dari segi kepadatan dan keindahan bahasa (mengambil makna-makna yang dikemukakan oleh Mohd. Affandi Hassan dalam Zariat, 2011) yang dipersembahkan dalam struktur ujaran yang berikut daripada puisi Demikian:

demikianlah
serupa kelajuan halilintar 
Kau sambut mawar susila
perindu salik
lalu Kaulontarkan keaiban
menjadi kawah kemurkaan
yang melimpahkan kesengsaraan
gunung pun bergegar

di setiap selokan
carikan demi carikan
tanah tubuh
memuntahkan lahar
ruh menggelepar
tubuh terbakar…


Dalam sajak di atas, akhlak Islami mendefinisi kuasa adab dan susila keajaiban yang boleh memusnahkan keaiban dan kesengsaraan hidup manusia jika tidak dipraktikkan dalam bentuk amalan kehidupan. Ujaran stanza yang pertama membayangkan bahawa kehidupan masyarakat akan menjadi porak-peranda dan huru-hara (melalui tafsiran ujaran gunung pun bergegar) serta sangat menghina dan mengaibkan, malahan menghancurkan, jika adab dan akhlak tercarik, iaitu sebagaimana yang termaksud dalam ungkapan stanza kedua tanah tubuh / memuntahkan lahar / ruh menggelepar / tubuh terbakar.  Konsep kemusnahan dibawakan oleh ujaran ‘tubuh terbakar’, manakala kesan semangat dan kebaikan yang rosak dibawakan oleh ujaran ‘ruh menggelepar’. Pengucapan nilai berhasil dilafazkan oleh penyair melalui bahasa dengan lapisan makna yang banyak melalui interpretasi imajan. Penggunaan kata kerja yang sesuai memikat persepsi pembaca langsung ke jiwa mereka. Tongkahan makna-makna ini membuktikan keupayaan penyair menyampaikan pengetahuan yang bererti melalui kuasa minda yang dalam, kerana penggunaan kata yang bersifat pelambangan serasi dengan struktur ucapan yang menunjukkan perkaitan dengan makna-makna lain di luar teks. Makna-makna lain itu lazimnya berbentuk alegori, seperti penggunaan kata ‘sunyi’ dalam frasa di belakang sunyi di bawah ini dalam sajak Ihya’ Ramadhan 4:

merpati bernyanyi
syair abadi
terhenti di belakang sunyi
terkesima di bawah sayapnya sendiri


Rosmiyati tidak gemar menggunakan imaginasi dalam mengutarakan konsep kebaikan (wisdom) tetapi menggunakan pandangan yang tertakluk kepada kewajipannya mentaati perintah Allah Ta’ala dan melunaskan perintah itu dalam semua lapangan yang berteraskan akhlak atau kesucian hati dan niat dalam usahanya mendorong kebaikan yang terserap dalam perilaku dan sikap murni yang ditujukannya bagi dijadikan panduan untuk kehidupan anak bangsa yang bahagia di sisi kebenaran Ilahi. Dalam sajaknya berjudul Furqan, melalui ujaran yang berikut nanti, Rosmiaty memandang berat terhadap pengaruh nafsu yang bersifat merosakkan tidak sahaja diri sendiri tetapi juga jiwa sekaligus. Sajak ini mengingatkan tanggungjawab insan untuk melawan nafsu yang sering menyerang mereka sebagai usaha untuk menegakkan kekuatan iman dan peribadi yang seimbang antara jiwa (ruh) dan tubuh badan (jasmani). Inilah antara aspek ilmu pengetahuan yang harus difahami oleh anak-anak generasi dalam gaya mereka untuk menikmati kehidupan yang sihat dan bahagia:

kata furqan, tahan nafasmu
biar kukelar ruhmu
di atas bulan baldu
darahnya kutitiskan
menjadi samudera rindu
daripada nafsu yang celaru 
lebih kejam menyula jasadmu
di atas belantara hayatmu
membelah tujuh lautan imanmu


Konsep ilmu dalam karya sastera bukanlah imaginasi khayalan, tetapi daya imaginasi bersifat intelektual. Rosmiaty berhasil mengaitkan “ilmu” yang membuatkan manusia memahami hakikat penciptanya.  Hampir semua sajak Rosmiyati mengaitkan hakikat ini dengan manusia dalam hubungan makhluk-Tuhan yang saling memenuhi: Tuhan mengurniakan rahmat, manakala insan menjalankan perintah Tuhan, dan memohon apa sahaja daripada-Nya kerana Dia sentiasa berkuasa terhadap manusia, dan menguasai mereka untuk memberikan kesan. Atas alasan itulah, maka manusia sentiasa meraih harapan daripada-Nya.  Raihan ini terungkap antaranya dalam sajak Doa Kekasih yang berikut ini:

seratus menghormati
hanya seorang menyanggahi
seratus membenamkan ke akar bumi
hanya seorang tak mampu mengapungkannya ke langit lazuardi
berikan mawar hidayah dan inayahMu, ya Rabb
biar jalur mengimbangi neraca
biar hablur mewarnai kata-kata
(rahim adalah kesabaran yang mengisi tujuh penghormatan tertinggi
jantung adalah nyawa yang menghidupkan tujuh ruh nan suci
yang bakal mengiringi ke jannah firdausi
dikelilingi ramai bidadari)

Ujaran berikan mawar hidayah dan inayahMu, ya Rabb membuktikan hakikat manusia sebagai “peminta”, manakala Allah sebagai “pemberi”.  Rosmiaty mempunyai keupayaan menggunakan diksi yang indah susunan bahasanya (aspek struktur), mahupun pengertian tanggapan melalui bahasa yang berseni (penggunaan alegori yang mudah difahami).

Kemurnian sajak-sajak Rosmiaty didorong antaranya oleh niatnya melafazkan teladan pada kandungan. Unsur teladan menjadi salah satu daripada sifat-sifat seni karya tradisi Melayu. Tanpa teladan, sama ada berfungsi sebagai unsur pengajaran atau unsur panduan terhadap sikap hidup yang membina tamadun Melayu, karya kesusasteraan seperti puisi tidak wujud dalam masyarakat Melayu yang berkembang ke arah pembinaan wawasan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui karya kesusasteraan, masyarakat Melayu diajak untuk bersama-sama memperkasa kebijaksanaan berdasarkan hati budi dan jati diri yang mendefinisi bangsa Melayu. Unsur teladan dan panduan sikap terungkap dengan jelas dalam sajak berjudul Diam melalui ujaran yang berikut:

(diam kembali bersarang ke dalam diri)

duduk memikirkan
apa sebenarnya
erti cinta dan kasih sayang
yang kian dipisahkan oleh jarak
engkau di sana dan aku di sini
meski kita tidak saling membenci
tak terbersit percik bara
apatah lagi nyala dendam
kerana kita belajar
ilmu dari hukum alam
bahawa keperitan itu mendewasakan
dan kita menjadi lebih perkasa
menguasai dan dikuasai
harfiah insani
supaya kita lebih memahami
yang pahit itu mengubati
yang sakit itu menumbuhkan sahsiah diri

Manifestasi unsur teladan atau pengajaran pada kandungan sajak di atas dibawakan oleh maksud-maksud ungkapan yang bercetak miring itu.  Sajak ini membawa maklum bahawa anak bangsa harus sentiasa menyedari bahawa kebahagiaan tidak datang dengan senyuman, tetapi semestinyalah terlebih dahulu mengalami kesusahan, kesakitan, penderitaan dan sebagainya. Penyair menyogokkan suatu amaran yang berguna bahawa dugaan harus diterima sebagai ujian, sebagai proses mendewasakan kita, serta sebagai ubat yang membentuk sahsiah diri.  Jalan hidup tidak semudah yang dijangkakan, malahan tidak juga susah untuk dicapai, iaitu dengan syarat kita sanggup bersusahan, bersakitan dan berpahitan yang mesti dilalui bagaikan duri dan api dalam proses mencapai kesenangan dan kejayaan yang bererti pada masa akan datang.

Dalam konteks “ilmu” juga, beberapa banyak sajak Rosmiaty membekalkan konsep realiti hakiki (meminjam kata-kata Mohd. Affandi Hassan) yang dianggap mutlak.  Dalam sajak Yang Tertinggal, misalnya, kebenaran hakiki tentang Allah Ta’ala itu dinyatakan dalam kuasanya menguasai segala dunia yang membuka dan menutup hijab seseorang insan. Bagi mereka yang yakin akan kekuasaan dan keagungan Allah tidak ragu-ragu akan meminta daripa-Nya, permintaan yang bukan untuk kekayaan duniawi tetapi kekayaan ukhrawi yang menempatkan kedudukan ruh seseorang di syurgawi Allah Ta’ala.  Dalam sajak di atas, maksud realiti hakiki ini terungkap dalam ujaran yang berikut:

gerabak waktu telah pergi
meninggalkan jalur dini
mata yang terpejam
kehilangan sunyi
setelah nadi bersembunyi
setelah ruh musafir lagi
mencari rayyan firdausi
o ... kekasih -
berikan aku kunci pembuka pintu malam-malamku

Maksud sebaris ujaran yang bercetak miring itu memberitahu pembaca bahawa Allah adalah penentu segala takdir kejadian; Dialah pemegang kunci malam dan kunci siang. Dalam sajak ini kata “malam” digunakan untuk maksud “sikap tawaduk” penyair yang mengakui dirinya sebagai “hamba yang masih gelap, dan memerlukan cahaya terang Ilahi dalam usahanya mencapai dan menikmati rayyan firdausi.

Sebagai pencipta kejadian, kekuasaan Allah dibuktikan oleh penyair sebagai pencipta segala kejadian dan kewujudan, termasuklah manusia sebagai entiti yang dimuliakan. Kejadian manusia daripada tanah (bumi) dan setitik seni terungkap dalam ujaran berikut daripada sajak Dari Mimbar Terbuka:

wahai, tubuh...
di puncak tertinggi kaurendahkan batini
di mimbar yang terbuka ini
kau adalah dari setitik seni
yang tercipta dari ruh bumi

Kekuasaan Allah yang tiada bandingan, teragung dan terunggul, terungkap juga dalam beberapa buah sajak yang membawa tafsiran bahawa jika Allah memilih untuk takdir seseorang, insan tersebut tentu sekali diselimuti rahmat yang tidak terbayang keagungannya, malahan bagai sayap terkembang / perlahan naik ke langit. Keupayaan Rosmiaty mengucapkan keindahan kuasa Ilahi yang tersimbah ke insan yang terpilih, sesungguhnya kebahagiaanlah menjadi miliknya (di hadapan mihrab / kusimpul benang menjadi mati...).  Keindahan yang dimaksudkan ini dibawakan oleh ujaran yang berikut dalam sajak Pada Sujud Ini:

benang yang menyimpul ikatan
telah tertulis pada takdir
dalam makrifat yang tersembunyi
dalam degap degup nadi
yang tumbuh merecup mega
mengembang sayap terkembang
perlahan naik ke langit
dalam satu perjalanan paling luhur
dalam satu perjanjian paling kudus  

di hadapan mihrab
kusimpul benang menjadi mati...

Kata “makrifat” membayangkan konsep ilmu Tuhan, atau ilmu kerohanian yang memberikan inti kepada mesej sajak di atas dalam tangkapan jiwa yang halus dan taksub.

            vi

Sebagai kesimpulan, sajak-sajak Rosmiaty sangat menawan jiwa, tempat tumpahan akal yang sihat dan bercahaya. Walaupun fikiran dialirkan ke samudera cinta Ilahi, kuasa Tuhan yang mencipta dan mencorak insan, cahaya Ilahi yang menguras kebenaran jati oleh hakikatnya yang menjamin kehidupan yang tenang dan bahagia, harapan insan untuk memiliki sifat-sifat diri yang diredhai, kualiti peribadi yang mulia sebagaimana yang dituntut oleh nilai dan ajaran agama Islam membuatkan sajak-sajak Rosmiaty mempunyai kekuatan yang indah. Pengisahan tentang nilai hidup insan mengikut petunjuk yang diredhai Tuhan, serta sifat-sifat muhasabah diri dan ketaatan insan dari segi tanggungjawab memikul perintah dan ketetapan Ilahi, nikmat hidup yang tidak ada bayangan untuk perbandingan, serta kesedaran yang dibina untuk sentiasa menghormati kebesaran Ilahi yang sentiasa mengawal kehidupan insan yang mulia membuatkan sajak-sajaknya memusatkan mesej pada landasan ukhrawi bagi insan yang memilih jalan yang benar pada garis-garis horizontal dan bercahaya pada garis-garis vertikal. Rosmiaty memilih untuk tidak meletakkan sebarang makna pengujaan dan ujian Ilahi sebagai kaedah yang mendorong insan untuk memilih jalan lurus atau jalan yang menyimpang daripada ajaran Islam, dalam proses manusia mencari cahaya atau kegelapan dalam usaha menentukan arah dan hala tuju kehidupan sebagai alasan yang diterjemahkan oleh kuasa fikir yang dianuerahi Tuhan melalui akal yang bijak, jernih dan bermanfaat. Oleh sebab itu, kebanyakan sajak Rosmiaty tidak menguja pembaca untuk diberikan alasan bagi memilih corak dan warna hidup dalam pembentukan tamadun ilmu, misalnya. Malahan tidak juga kelihatan sebarang tegangan yang mendorong pembaca untuk berfikir bagi mencapai hakikat hidup yang bersandarkan perintah dan ajaran Islam itu sendiri.  Rosmiaty juga tidak memilih konsep dualiti yang mampu merombak keraguan dan keyakinan yang tidak berasaskan kepada iman dan keputusan untuk menentukan keyakinan akliah bagi mencari rumus yang mengandungi alasan dan logika yang munasabah serta masuk akal.  Akan tetapi pada pilihan yang lain, Rosmiaty berupaya menggunakan seni bahasa untuk mengungkapkan secara halus makna-makna yang berkaitan dengan keagungan kuasa Ilahi sebagai Pencipta alam, dan sebagai pengawal hukum alam serta fitrah yang dianugerahi-Nya kepada manusia. Nilai-nilai ini dipadukan dengan konsep ilmu yang terkandung dalam mesej sajak-sajaknya. Antaranya termasuklah hubungan manusia dengan Tuhan: manusia sebagai penerima kesan daripada ketetapan Allah dan keredhaan Ilahi yang tertanggung ke atas insan yang dimuliai Allah. Dengan akal yang dianugerahi Tuhan kepada manusia, Rosmiaty berdaya mengungkapkan secara halus perihal Tuhan sebagai sumber rujukan manusia, iaitu insan sebagai peminta keampunan dan belas kasihan daripada Allah, manakala Allah pula sebagai pemberi nikmat dan rahmat kepada insan yang mulia, yang suci jiwa dan yang kandungan akliahnya waras dalam mengolah kehidupan yang baik, ikhlas dan berterima kasih (bersyukur).  Semua ini menggambarkan dengan jelas konsep hubungan manusia dengan Tuhan yang, melalui ruang diri, menjadi objek rohaniah yang akur dengan Perintah Ilahi: bermuhasabah diri, taat kepada ketetapan, berharap kepada yang memiliki Kuasa Agung, bersikap tawaduk dan lemah lembut kepada Pencipta Yang Maha Esa.  Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi
UPM.


MELIHAT PUISI-PUISI KEROHANIAN ROSMIATY SHAARI

Djazlam Zainal
Agak prolifik saya melihat Rosmiaty Shaari dalam menghasilkan puisi. Selepas Dari Hitam Putih Menjadi Zarah ( 2011 ) Kembali Kepada Fitrah ( 2014 ) kini kumpulan ketiganya Daun Nan Bercinta ( Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2016 ) telah berada di pasaran. Melihat kepada keupayaan penyair ini menerbitkan kumpulan puisi ternyata puisi merupakan wahana yang sentiasa akrap di hatinya. Pengucapan Rosmiaty dalam Daun Nan Bercinta adalah pengucapan yang selari iaitu pengucapan secara eksrinsik atau intrinsik dengan mengenengahkan fonologi ketuhanan iaitu Allah, Rabb, Mu, Nya - walau pun morfologinya berbagai mengikut subjek fonologi itu digunakan. Begitu juga bagi menyerlahkan kata-kata dalam bahasa arab bagi mengukuhkan keabsahannya seperti qalbu, sajdah, mihrab, taqwa, makrifah, haqiqi, iqra dan sebagainya untuk memperlihatkan kelibat kearabannya, semua kata arab yang telah diserapkan ke bahasa Melayu, huruf 'k' diubah menjadi huruf 'q' seperti takwa menjadi taqwa, hakiki menjadi haqiqi, kalbu menjadi qalbu dan sebagainya lagi. Bentuk fonologi ini melambangkan unsur kerohanian (Islam) yang menyerlah walaupun morfologi ini tidak digunakan dalam penulisan prosaik yang lain. Jika dibandingkan dengan kumpulan Kembali Kepada Fitrah, pengucapan sejahteraannya dapat dirasai. Daun Nan Bercinta lebih pasrah kepada penerobosan akliah dan muhasabah diri. Tidak mengajar tetapi memberi petunjuk dan pesan. Puisi-puisi religi (ketuhanan) adalah pengucapan kudus antara makhluk dengan Tuhannya. Ia berjalan seiring dengan rasa kehambaan kepada khaliqnya sebagai tempat mengadu. Penyair menyandarkan fenomina jiwanya yang berkisar pada keadaan yang tidak dapat terlepas daripada sebarang bicara akan dan kebijakan manusiawi dalam ketinggian menempatkan kuasa Ilahi yang paling suci di sisi manusia. Kepasrahan ini terlihat dalam puisi Catatan Penghulu Hari ( hal. 1 )setiap kali menguak pintu hariadalah kebajikan yang kita impinamun setiap kali kita menutup harijejak yang ditinggalsering menangisisetelah kaki yang melangkah pergisarat lumpur daki duniawiya... rabbbersihkanlah hati kamiagar kami sentiasa dapatmembersihkan lumpur di kaki kamiaamiiin...

Menurut Prof. Arbak Othman, orientasi pengalaman dalam seni karya, seperti puisi, lazimnya dikaitkan dengan sifat dan pekerjaan minda manusia termasuk legasi pencerahan. Idealisme pencarahan ini lebih ketara orientasinya dalam puisi-puisi ketuhanan atau keyakinan agama, seperti keyakinan terhadap kewujudan kuasa Ilahi yang paling unggul (2016:xi)Karya kesusasteraan dapat dianggap sebagai suatu laluan bahasa yang istimewa dengan ayat-ayat rapi dapat difahami secara konvensional, meski pun implisit ( Levin, 1976) Mesej berfungsi sebagai pusat karya yang ditingkatkan kualiti kesedaran pembaca yang oleh penyairnya. Begitu makna dalam puisi 'Pesan' (hal.14)kata bondamu,"tiada yang memahami bahasa sakityang terpendam..."aku tahu makna paling dalam -resah ke dasar paling diamia menghiris perlahan tanpa ada darahmeninggalkan tajam sembilu
(iman dan taqwalah yang memujuk qalbu memimpin menuju ke pintu seribu pintu menanti kamu...)

Pengalaman mempunyai justifikasinya sendiri. Puisi Pesan di atas bertetes daripada pengalaman yang bersifat peribadi tetapi dipunyai oleh feminin. Menghasilkan perbezaan yang terdapat dalam estetisme antara pengalaman estatik imbasan deria rasa dan dunia objektif sains (Richards, 1926 )Puisi adalah komunikasi penyair dengan pembacanya. Puisi juga merupakan kekacauan berterusan psikologi yang dipunyai oleh penyair. Kekacauan ini dapat dilihat dalam puisi 'Mabuk' ( hal. 60)dia mabuk lautan anggurcinta telah bertukar serupa bintangberkerlip di langit menjadi lazuardi di nuranipintu pun terbuka seluas alammalam melebarkan sayapmendah cinta yang pulangdunianya telah hilangDemikian kita melihat beberapa pencapaian kerohanian dalam kumpulan puisinya Daun Nan Bercinta. Ada sesuatu yang amat akrab dalam dirinya yang kini terlontar dalam kata-kata...